Show menu

Environment

U tvrtki FRAGMAT H nastojimo bili što obzirniji u očuvanju okoliša, kako okoliša u kojem djelujemo, tako i šire, jer u proizvodnji izolacijskih proizvoda značajno doprinosimo smanjenju emisije štetnih tvari u zračni omotač. U području upravljanja okolišem naše aktivnosti su usmjerene na upravljanje regulatornim zahtjevima te smanjenju naših utjecaja na okoliš. Osim smanjivanja emisije štetnih tvari u zračni omotač težimo racionalnom korištenju prirodnih izora i energenata da bi što manje opterećivali okoliš nastalim otpadom.

Nastali otpad u primjeni proizvoda uključivo i ambalažu u koju je upakiran, zbrinjava se sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom NN 94/13. Proizvode  je moguće 100% reciklirati.      
YOUR PARTNER
The brand FRAGMAT, a concept of quality and tradition.
More information
TRADITION
By developing new programs and new technologies we have built up a successful brand.
More information
QUALITY
We operate in accordance with the guidelines of an established and certified management system.
More information
ENVIRONMENT
We are focused on managing our regular requirements and reducing our environmental impact.
More information