Show menu

Hidroizolacije

75 godina tradicije
Elastične kod niskih temperatura
Ugrađeno 190,24 mil m2 hidroizolacionih traka
Praktično pakovanje
100 %
vodonepropusnost
Jednostavna
ugradnja
Ekološki prihvatljiv

Bitumenske trake se prvenstveno koriste za izradu hidroizolacija zgrada. Hidroizolacija je funkcionalni sloj, kontinuirana vodonepropusna spojnica, koja sprečava prolaz vode odnosno vlage u nosivu konstrukciju. Iz toga razloga se nalazi na spoljašnjoj strani konstrukcije, gde je zgrada u dodiru s terenom (vlaga i voda iz tla) i gdje su spoljašnje vertikalne površine zgrade izložene vremenskim uticajima, kao što su parkirališta, balkoni, lodje, terase i ravni krovovi.

Zadatak hidroizolacije je osigurati suvu konstrukciju i time obezbediti povoljne uslove u unutrašnjim prostorijama za različite namene, kao što su skladištenje, proizvodnja, trgovina, poslovne delatnosti i stanovanje.

Prednosti

 • proizvodi s visokim udelom bitumena
 • proizvodi sa svom tehničkom dokumentacijom i sertifikatima
 • kvaliteta prema strogim zahtevima Normi, SRPS EN 13969, SRPS EN 13707, SRPS EN 13970, te u skladu s nacionalnim dodatkom SIST 1031
 • proizvodi su jednostavni za ugradnju
 • ugradnja je moguća u različitim vremenskim uslovima
 • dugi životni vek materijala
 • savetovanje - rešenja prilagođena za pojedine situacije
 • sistemi izolacija za zahtevna arhitektonskih rešenja
 • široka paleta proizvoda za hidroizolaciju od temelja do krova:
  • premaz BITULIT, u različitim veličinama pakovanja
  • 5 tipova traka za preklopno pokrivanje kosih krovova
  • 15 tipova bitumenskih traka
  • reflex trake sa završnim posipom
  • 5 tipova samolepljivih traka
  • 5 tipova traka za parne brane i zaštitu od radona
  • 3 tipa traka sa integrisanim sistemom protiv prokorenjavanja za ozelenjene krovove
 • proizvodi za hidroizolaciju puteva i mostova
 • bitumenske emulzije za puteve

Dali ste znali

 • Proizvodnja bitumenskih proizvoda u Sloveniji ima dugogodišnju tradiciju, jer su se već 1937. godine u Ljubljani proizvodili bitumeni, s kojim su se zalivale površine Ljubljanskih ulica. Iz te proizvodnje je1947. godine nastala «Industrija bitumenskih izdelkov», koja je 1951. godine preimenovana u firmu IZOLIRKA Ljubljana.
 • Sanacija nestručno izvedenih hidroizolacija je zahtevna i skupa, zbog toga je potrebno pravovremeno osigurati pravilan izbor materijala i ugradnju po pravilima struke.
 • Bitumen - prirodan i ekološki prihvatljiv materijal. Poznat je već hiljadama godina kao hidroizolacijski materijal u zgradarstvu i putogradnji. Koristili su ga još drevni Sumerci, Egipćani i Rimljani. Čak i danas je, osnovna sirovina u proizvodnji modernih polimer bitumenskih proizvoda.

Razlozi za kupovinu

 • jednostavni su za ugradnju
 • otporni na ekstremna opterećenja 
 • imaju dugi životni vek
 • omogućuju  jednostavne naknadne intervencije
 • nisu štetni za zdravlje
 • provereni  u dugogodišnjoj praksi
VAŠ PARTNER
Robna marka FRAGMAT, pojam kvalitete i tradicije.
Više informacija
TRADICIJA
Stalnim praćenjem i usvajanjem novih tehnologija zadržali smo uspešne robne marke.
Više informacija
KVALITET
Poslujemo u skladu sa smernicama uspostavljenog i sertifikovanog sistema upravljanja.
Više informacija
OKOLINA
Orijentisani smo na upravljanje regularnim zahtevima i smanjenju našeg uticaja na okolinu.
Više informacija