EMULZIJA AN-55
Anjonska nestabilna emulzija AN 55 se koristi za prskanje podloge krečnjačkog porekla i kao vezivni sloj između asfaltnih slojeva kod izrade kolovoznih zastora.

Proizvod se ugrađuje prskanjem.Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.022
Više o proizvodu
EMULZIJA KN-55
Katjonska nestabilna emulzija KN 55 se koriste za prskanje podloge i kao vezivni sloj između asfaltnih slojeva kod izrade kolovoznih zastora. Proizvod se ugrađuje prskanjem.

Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.024 i SRPS EN 13808
Više o proizvodu
EMULZIJA KN-60
Katjonska nestabilna emulzija KN 60 se koriste za prskanje podloge i kao vezivni sloj između asfaltnih slojeva kod izrade kolovoznih zastora. Proizvod se ugrađuje prskanjem.

Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.024 i SRPS EN 13808
Više o proizvodu
EMULZIJA KP-55
Katjonska polustabilna emulzija KP 55 se koriste za prskanje podloge i kao vezivni sloj između asfaltnih slojeva kod izrade kolovoznih zastora. Proizvod se ugrađuje prskanjem.

Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.024 i SRPS EN 13808
Više o proizvodu
ZIMSKA EMULZIJA ZKP-60
Katjonska polustabilna emulzija zimska ZKP 60 se koriste za prskanje podloge i kao vezivni sloj između asfaltnih slojeva kod izrade kolovoznih zastora. Proizvod se ugrađuje prskanjem. Zbog svojih posebnih osobina, postojanosti na smrzavanje do -5°C,...
Više o proizvodu
EMULZIJA KS-50
Katjonska stabilna emulzija KS 50 se koristi za reciklažu starog asfalta, stabilizaciju podloge, izradu bitumenskog mulja (slurry seal) i hladnog asfalta zatvorenog tipa. Proizvod se ugrađuje prskanjem.

Proizvod je u skladu sa SRPS...
Više o proizvodu
EMULZIJA PmB KN-50
Polimerbitumenske katjonske nestabilne emulzije PmB KN 50 se koriste za prskanje podloge i kao vezivni sloj između asfaltnih slojeva kod izrade autoputa i puteva sa vrlo teškim opterećenjem, gde se za izradu asfalta kao vezivo koristi polimer...
Više o proizvodu
EMULZIJA PmB KN-60
Polimerbitumenske katjonske nestabilne emulzije PmB KN 50 se koriste za prskanje podloge i kao vezivni sloj između asfaltnih slojeva kod izrade autoputa i puteva sa vrlo teškim opterećenjem, gde se za izradu asfalta kao vezivo koristi polimer...
Više o proizvodu
BITULIT M
BITULIT M se koristi kao osnovni hladni bitumenski premaz za izvođenje jednoslojnih i dvoslojnih hidroizolacija u putogradnji (na betonskim ili čeličnim mostovskim objektima). nanosi se valjkom, četkom ili prskanjem na očišćenu, suvu i odprašenu...
Više o proizvodu
MZB MASA
Bitumenska masa MZB je homogena smesa oksidiranog bitumena i raznih vrsta punila, koji se koristi za zalivanje sastavaka na kamenim i betonskim kolovozima. Ugrađuje se po toplom postupku i pre upotrebe se mora otopiti.
Više o proizvodu
PBM za fuge
PBM za fuge je homogena smesa bitumena modifikovanog SBS-om i punila, koji se koristi za zalivanje sastavaka, pukotina i fuga na kolovozima. Ugrađuje se po toplom postupku i pre upotrebe se mora otopiti. Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.095.
Više o proizvodu
PBM za hidroizolacije
PBM za hidroizolacije je homogena smesa bitumena modifikovanog SBS-om i punila koji se koristi za izvođenje hidroizolacija po toplom postupku u podzemnim i nadzemnim hidroizolacionim sistemima u kombinaciji sa bitumenskim trakama. Utrošak mase je...
Više o proizvodu
IZOTEKT P4 M
Hidroizolaciona bitumenska traka IZOTEKT P4 M se primenjuje u hidroizolacionim sistemima betonskih i čeličnih mostovskih objekata. Ugrađuje se varenjem, sa preklopom od 10 cm, na prethodno pripremljenu podlogu premazanu Bitulitom M ili lepljenjem...
Više o proizvodu
IZOTEKT P5 M
Hidroizolaciona bitumenska traka IZOTEKT P5 M primenjuje se u hidroizolacionim sistemima betonskih i čeličnih mostovskih objekata. Ugrađuje se varenjem, sa preklopom od 10 cm, na prethodno pripremljenu podlogu premazanu Bitulitom M ili lepljenjem...
Više o proizvodu
IZOELAST P4 M
Hidroizolaciona bitumenska traka IZOELAST P4 M primenjuje se u hidroizolacionim sistemima betonskih i čeličnih mostovskih objekata. Ugrađuje se varenjem, sa preklopom od 10 cm, na prethodno pripremljenu podlogu premazanu Bitulitom M ili lepljenjem...
Više o proizvodu
IZOELAST P5 M
Hidroizolaciona bitumenska traka IZOELAST P5 M primenjuje se u hidroizolacionim sistemima betonskih i čeličnih mostovskih objekata. Ugrađuje se varenjem, sa preklopom od 10 cm, na prethodno pripremljenu podlogu premazanu Bitulitom M ili lepljenjem...
Više o proizvodu
VAŠ PARTNER
Robna marka FRAGMAT, pojam kvalitete i tradicije.
Više informacija
TRADICIJA
Stalnim praćenjem i usvajanjem novih tehnologija zadržali smo uspešne robne marke.
Više informacija
KVALITET
Poslujemo u skladu sa smernicama uspostavljenog i sertifikovanog sistema upravljanja.
Više informacija
OKOLINA
Orijentisani smo na upravljanje regularnim zahtevima i smanjenju našeg uticaja na okolinu.
Više informacija