EMULZIJA KN-55

Katjonska nestabilna emulzija KN 55 se koriste za prskanje podloge i kao vezivni sloj između asfaltnih slojeva kod izrade kolovoznih zastora. Proizvod se ugrađuje prskanjem.

Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.024 i SRPS EN 13808

Pakovanje

Pakovano u: bure 200 l i cisterna.

Dokumenti

VAŠ PARTNER
Robna marka FRAGMAT, pojam kvalitete i tradicije.
Više informacija
TRADICIJA
Stalnim praćenjem i usvajanjem novih tehnologija zadržali smo uspešne robne marke.
Više informacija
KVALITET
Poslujemo u skladu sa smernicama uspostavljenog i sertifikovanog sistema upravljanja.
Više informacija
OKOLINA
Orijentisani smo na upravljanje regularnim zahtevima i smanjenju našeg uticaja na okolinu.
Više informacija