SPECIJALNI OBLICI

Sečeni EPS specijalni oblici se u građevinarstvu koristi za izvođenje detalja na fasadama, termoizolacije zakrivljenih zidova ili profilisanih površina, za punila na nenosivim mestima (npr. za jezgro stubova), kod izrade oplata za betoniranje, profila za izvođenje lukova, sečenje natpisa, logotipa, dekorativnih figura i scenskih elementa. Svi proizvodi se seku od EPS blokova postupkom sa vrućim žicama.

Rok izade prema ponudi, a na osnovu skice naručioca.
IZOLACIONI ELEMENTI SPECIJALNIH OBLIKA: PUNILA, NATPISI, LOGOTIP, DEKORATIVNI I SCENSKI ELEMENTI ...
VAŠ PARTNER
Robna marka FRAGMAT, pojam kvalitete i tradicije.
Više informacija
TRADICIJA
Stalnim praćenjem i usvajanjem novih tehnologija zadržali smo uspešne robne marke.
Više informacija
KVALITET
Poslujemo u skladu sa smernicama uspostavljenog i sertifikovanog sistema upravljanja.
Više informacija
OKOLINA
Orijentisani smo na upravljanje regularnim zahtevima i smanjenju našeg uticaja na okolinu.
Više informacija