Standardni pod

Stambene i poslovne zgrade


Sastav:

  1. Cementna košuljica  (Estrih)
  2. EPS 100 ili EPS 150 – kod debljina izolacije iznad 20 cm, (Nisko energetske zgrade)
  3. EPS 100, lagani beton POLITERM BLU ((λ= 0,065 W/mK), sloj između instalacija
  4. Hidroizolacija KONDOR V4 (T4; P4)
  5. Ivična/rubna traka
  6. Nasip EPS GRANULA u prvom redu zida, za smanjenje uticaja toplotnog mosta
VAŠ PARTNER
Robna marka FRAGMAT, pojam kvalitete i tradicije.
Više informacija
TRADICIJA
Stalnim praćenjem i usvajanjem novih tehnologija zadržali smo uspešne robne marke.
Više informacija
KVALITET
Poslujemo u skladu sa smernicama uspostavljenog i sertifikovanog sistema upravljanja.
Više informacija
OKOLINA
Orijentisani smo na upravljanje regularnim zahtevima i smanjenju našeg uticaja na okolinu.
Više informacija